Hội nghị triển khai công tác phòng chống cơn bão số 3

Sáng ngày 15/9/2014, tại văn phòng công ty, Ban Giám đốc, BCH Phòng chống bão lụt công ty đã họp để triển khai phương án phòng chống cơn bão số 3. Dự Hội nghị là các đồng chí trong Ban Giám đốc, BCH PCLB công ty, đ/c Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị, đ/c Chủ tịch HĐTV dự và chr đạo hội nghị.

bao2

Tại Hội nghị, đ/c Trưởng phòng Kỹ thuật đã báo cáo diễn biến của cơn bão số 3 và công tác PCLB tại tất cả các công trình trọng điểm trong công ty. Đến giờ phút này, việc mua vật tư PCLB tại các công trình trọng điểm đã cơ bản hoàn tất; việc vận hành thử các trạm bơm tiêu úng, các cống tiêu vùng triều đều đảm bảo an toàn. Phát biểu tại hội nghị, đ/c Chủ tịch HĐTV yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo tất cả các thành viên BCH PCLB công ty nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, các phòng ban thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Đ/c Tổng Giám đốc, Trưởng BCH PCLB công ty kết luận yêu cầu nghiêm túc thực hiện phương án PCLB của công ty và ý kiến chỉ đạo của đ/c chủ tịch HĐTV. Giao Phòng Kỹ thuật là đơn vị thường trực để thông tin, báo cáo cho lãnh đạo công ty về diễn biến cơn bão và công tác ứng phó, những sự cố công trình trên địa bàn toàn công ty sau bão.

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 16 Tháng 12 2014 00:51)