Quy ước xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

 

công ty tnhh một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi nam sông mã là tiền thân của trạm bơm nam sông mã, là công trình đại thuỷ nông đầu tiên của tỉnh thanh hoá, công trình được nhà nước phê duyệt nhiệm vụ thiết kế năm 1958, bắt đầu xây dựng từ tháng 01/1959, hoàn thành vào tháng 6/1960, ngày mở máy đầu tiên 15/8/1962 bơm nước phục vụ gieo cấy vụ mùa cho 3 huyện : yên định, thiệu hoá và tả thọ  xuân .

tháng 5/1994 ubnd tỉnh thanh hoá quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước, lấy tên xí nghiệp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi nam sông mã thanh hoá;

tháng 10/2000 chủ tịch ubnd tỉnh thanh hoá đổi tên từ xí nghiệp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi nam sông mã thanh hoá thành công ty thuỷ nông nam sông mã thanh hoá.

ngày 22/5/2003 tại quyết định số 1608/qđ-ct của chủ tịch ubnd tỉnh thanh hoá quyết định sáp nhập xí nghiệp thuỷ nông vĩnh lộc vào công ty thuỷ nông nam sông mã;

ngày 12/3/2010 tại quyết định số 813/qđ-ubnd của chủ tịch ubnd tỉnh thanh hoá đổi tên công ty thuỷ nông nam sông mã thành công ty tnhh một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi nam sông mã thanh hoá.

công ty tnhh một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi nam sông mã thuộc ubnd tỉnh thanh hóa quản lý, với chức năng quản lý, khai thác công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã hội và dân sinh tại các huyện yên định, vĩnh lộc, tả thiệu hóa, một phần của huyện thọ xuân và hà trung.

có nhiệm vụ: điều hòa, phân phối nước công bằng, bảo đảm yêu cầu phục vụ sản xuất, giữ gìn nguồn nước trong lành, bảo vệ môi trường sinh thái trên cơ sở thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch, luận chứng kinh tế, kỹ thuật của hệ thống công trình thủy lợi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

ngày nay, trong công cuộc đổi mới, cả nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách ngày càng đồng bộ phù hợp hơn, trong đó có chính sách công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn .

được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, sự chỉ đạo sát sao của ngành cấp tỉnh toàn thể cbcnv công ty tiếp tục phát huy truyền thống của mình, nêu cao tinh thần làm chủ tập thể của người lao động, phấn đấu có đủ điều kiện và năng lực để xây dựng công ty ngày càng phát triển theo hướng đi lên.

trong những năm qua, đảng uỷ, ban giám đốc công ty đó lónh đạo chuyên môn và các đoàn thể trong đơn vị đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, chính trị ổn định, kinh tế phát triển, nội bộ đoàn kết, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao.

từ những kết quả đó đạt được, trong quá trỡnh xõy dựng cơ quan văn hóa, chủ tịch ubnd huyện yên định đó quyết định công nhận danh hiệu “đơn vị văn hóa” cho cụng ty theo quyết định số 623/qđ-ct ngày 28/8/2003và đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam tặng “ bằng công nhận cơ sở văn hoá” cho công ty theo quyết định số 1598/qđkt-tlđ ngày 15/7/2005.

thực hiện hướng dẫn số 04/hd-lđlđ ngày 25 tháng 02 năm 2013 của liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa về việc hướng dẫn trỡnh tự, thủ tục đăng ký xây dựng, xét công nhận và tổ chức đón nhận danh hiệu “cơ quan đạt chuẩn văn hoá” “đơn vị đạt chuẩn văn hoá” “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, tập thể cỏn bộ, cụng nhõn viờn và người lao động công ty tnhh một thành viờn ktcttl nam sụng mó – thanh hoỏ thống nhất xây dựng quy ước xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa như sau:

 

chương i

những quy định chung

 

điều 1. qui ước xây dựng đơn vị có nếp sống văn hoá là những điều qui định cụ thể đó được tập thể bàn bạc thống nhất gắn trỏch nhiệm cỏ nhõn và tập thể người lao động, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chớnh trị của cụng ty, chính sách, pháp luật của nhà nước.

điều 2. mục đích của quy ước xây dựng đơn vị có nếp sống văn hoá là nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, khả năng chủ động, sáng tạo của từng cá nhân, tập thể. thực hiện việc đoàn kết, xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống gia đỡnh – cỏ nhõn – xó hội tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh; đẩy mạnh phong trào chống các tệ nạn xó hội, hiv/aids.

 

chương ii

những qui định cụ thể

 

điều 3. cỏn bộ, cụng  nhõn viờn và người lao động có quyền và nghĩa vụ:

– tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

– thường xuyên học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, năng lực quản lý, lao động sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao. tích cực rèn luyện thể lực, đảm bảo trí tuệ, sức khoẻ phục vụ công tác lâu dài.

– tham gia các phong trào đoàn thể, chính trị xó hội của cơ quan, địa bàn nơi cư trú.

– tham gia gúp ý phờ bỡnh và tự phờ bỡnh, gắn trỏch nhiệm của mỡnh theo quy chế dân chủ cơ quan, quy chế làm việc của cơ quan đó đề ra và thực hiện tốt quyền của công dân trước pháp luật.

– thực hiện 3 tiờu chuẩn “gia đỡnh văn hoá” cụ thể:

  • gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.
  • gia đỡnh hũa thuận, hạnh phỳc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.
  • tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.

– thực hiện 6 tiờu chuẩn xây dựng làng bản, khối phố văn hoá, 6 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá.

– thực hiện và hoàn thành cú hiệu quả nhiệm vụ chớnh trị của cụng ty.

– tham gia sinh hoạt cỏc tổ chức trị – xó hội cơ quan, đơn vị công tác và địa bàn nới cư trú theo từng đối tượng cho phù hợp.

– có ý thức tổ chức, kỷ luật, đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, công đoàn cơ sở vững mạnh, chi đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh vững mạnh, có tư tưởng, đạo đức, lối sống  lành mạnh.

điều 4. cỏn bộ, cụng nhõn viờn và người lao động tham gia giải quyết công việc với tổ chức và công dân bằng tinh thần trách nhiệm cao với phương châm giải quyết nhanh nhất, thuậnlợi nhất theo đúng quy định của pháp luật.

điều 5. xây dựng gia đỡnh hoà thuận, hạnh phỳc và tiến bộ.

– vợ chồng bỡnh đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

– người lớn (ông bà, cha mẹ, anh chị) sống mẫu mực.

– bố mẹ có trách nhiệm nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, đối xử công bằng với con cái.

– dạy dỗ con chỏu hiếu thảo, chăm ngoan, lễ phép, làm trũn bổn phận chăm sóc ông, bà, bố mẹ và những người thân.

điều 6. thực hiện kế hoạch hoá gia đỡnh.

– mỗi cặp vợ chồng trong gia đỡnh chỉ sinh 01 hoặc 02 con và biết cỏch nuụi con theo khoa học.

– nghiờm tỳc thực hiện phỏp lệnh dõn số.

điều 7. thực hiện tốt cỏc nghĩa vụ cụng tỏc.

– gương mẫu chấp hành và vận động gia đỡnh và lỏng giềng cựng thực hiện tốt cỏc chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

– tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xó hội khỏc.

– tham gia bảo vệ trật tự trị an, vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương, đất nước.

điều 8. đoàn kết tương trợ cộng đồng dân cư.

– đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, giúp đỡ người nghèo và những gia đỡnh neo đơn, giúp nhau xoá đói giảm nghèo.

– tham gia hoà giải bất đồng trong cơ quan, khu dân phố, nơi cư trú với ý thức xây dựng cộng đồng.

– tích cực tham gia các hoạt động xó hội, từ thiện nhõn đạo do cơ quan và địa phương tổ chức.

– tham gia xây dựng cơ quan có nếp sống văn hoá, xây dựng khối phố nơi cư trú có văn hoá.

điều 9. xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp và an toàn.

– giữ gỡn vệ sinh nơi ở, công sở, nơi công cộng đảm bảo xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường.

– trồng và tạo dựng cây cảnh, cây xanh tại nơi công sở.

– cú ý thức bảo vệ tài sản của cơ quan, phũng ngừa, ngăn chặn trộm cắp và phũng chống chỏy nổ.

điều 10. phấn đấu xây dựng cơ quan có nếp sống văn hoá.

– xõy dựng cỏc tổ chức chớnh trị xó hội, đoàn thể thuộc cơ quan hoạt động có hiệu quả, đảm bảo đạt trong sạch vững mạnh.

– có ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động, năng động, sáng tạo trong công tác, phối hợp giúp đỡ nhau trong công việc. không ngừng học tập, nghiờn cứu nõng cao trỡnh độ nghiệp vụ, chuyờn mụn và trỡnh độ hiểu biết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– quan hệ chặt chẽ với cơ sở, với nhân dân, có nếp sống văn minh lịch sự trong sinh hoạt và giao tiếp.

– thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, nghiêm túc trong phê bỡnh và tư phê bỡnh, đấu tranh có hiệu quả với nạn tham nhũng, lóng phớ và các hiện tượng tiêu cực khác. thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ. chống và tích cực phũng ngừa cỏc âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hũa bỡnh” của cỏc thế lực thự địch nhằm chống phá cách mạng nước ta.

– tích cực tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao thể lực và tinh thần của người lao động.

điều 11. phũng chống cỏc tệ nạn xó hội, phũng chống hiv/aids.

– nghiờm cấm cỏn bộ và người lao động trong cơ quan buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma tuý và chất gõy nghiện khỏc.

– kết hợp giữa gia đỡnh và cộng đồng có biện pháp giúp đỡ, giáo dục các đối tượng đó mắc cỏc tệ nạn xó hội hoặc người đó nhiễm hiv/aids trở về con đường lương thiện, hoà nhập với cộng đồng.

điều 12. thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các lễ tiết.

– việc tổ chức các đám cưới phải tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, chống các hỡnh thức thương mại hoá trong việc cưới, không vi phạm luật hôn nhân và gia đỡnh. khuyến khớch phục hồi những nột đẹp trong văn hoá truyền thống của dân tộc.

việc tổ chức lễ tang đảm bảo trang nghiêm, thực hiện tốt việc nghĩa đối với người đó khuất, giảm cỏc thủ tục phiền hà, bài trừ cỏc hủ tục, tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. thực hiện tang lễ theo qui định của các văn bản nhà nước hiện hành, khuyến khích hội hiếu, các tổ chức đoàn thể chính trị xó hội giỳp đỡ vật chất, động viên tinh thần gia đỡnh cú việc tang đang gặp nhiều khó khăn.

– việc tổ chức các lễ tiết, sinh nhật, mừng thọ, nhà mới, mai táng….đúng ý nghĩa, trỏnh phụ trương hỡnh thức, vụ lợi.

điều 13. thực hiện tốt cụng tỏc an ninh trật tự .

– hàng năm, xây dựng kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phũng, chống chỏy nổ và 100% cỏn bộ, cụng nhõn viờn chức lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự ”.

– triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, có kế hoạch phối hợp vơi chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phũng, chống tội phạm, tệ nạn xó hội trờn địa bàn, có mô hỡnh tự phũng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự, tự bảo vệ về vật tư, tài sản trong cơ quan .

– không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đỡnh cụng trỏi phỏp luật, mất trộm tài sản cú giỏ trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật của nhà nước, cháy, nổ, tai nạn lao động nghiệm trọng . không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xó hội .

– xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” trở lên, không có cá nhân bị kỷ luật từ hỡnh thức cảnh cỏo trở lờn .

– cú 70% số phũng ban, chi nhỏnh thuỷ nụng trực thuộc đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” .

 

chương iii

tổ chức thực hiện

 

điều 14. thực hiện chế độ khuyến khích vật chất và trách nhiệm vật chất. cỏc phũng, đội, cỏn bộ cụng nhõn viên thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị khiển trách, phê bỡnh, cảnh cỏo, xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ. thực hiện tốt qui ước này là một trong những điều kiện để tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể được công nhận trong sạch vững mạnh, cá nhân điển hỡnh tiờn tiến.

điều 15. tất cả cỏn bộ, cụng nhõn viờn trong cụng ty tnhh một thành viờn ktcttl nam sụng mó – thanh hoỏ cú trỏch nhiệm thực hiện tốt quy ước này. quy ước có hiệu lực kể ngày ký.

 

 

nơi  nhận:                                               tm. bvđ xd doanh nghiệp văn hóa

– ban chỉ đạo tỉnh;                                                           trưởng ban

– ban chỉ đạo huyện;

– lưu vt.

 

 

 

 

 

 

bcđ phong trào toàn dân đkxd   cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

đời sống vh huyện yên định                      độc lập – tự do – hạnh phúc

    bvđ xây dựng dn đạt cvh

công ty tnhh một thành viên

 khai thác cttl nam sông mã                                                

 

số : 41 /đk-nsm                                thanh hoá, ngày 05  tháng 3 năm 2013

 

 

đăng ký

 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2013

 

 

kính gửi:

– công đoàn ngành nn&ptnt thanh hoá

– liên đoàn lao động huyện yên định

 

tên đơn vị : công ty tnhh một thành viên khai thác cttl nam sông mã.

địa chỉ : thôn 1 – xã yên phong – huyện yên định – tỉnh thanh hoá

điện thoại : 037.3843.001                    fax: 037.3515.575

thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2011-2015, cụ thể là xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2013 .

sau khi triển khai nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; công ty tnhh một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi nam sông mã đăng ký doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2013 .

 

 

chủ tịch công đoàn cơ sở                          giám đốc công ty