Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc: 11h00 ngày 09/6/2016

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG  TY TNHH MỘT THANH VIÊN THỦY LỢI NAM SÔNG MÃ:

 1. Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty :
Ông : Nguyễn Văn Tú      

Trình độ: Kỹ sư thủy lợi

Nhiệm vụ:  Phụ trách chung

Điện thoại :

Email :

 

 1. Phó Giám đốc Công ty :  2 người

 

Ông :  Ngô Đức Hợp                                                                           

Trình độ: Thạc sỹ thủy lợi

Nhiệm vụ:

Điện thoại :

Email :

 

Ông :  Lưu Anh Tuấn                                                                             

Trình độ: Thạc sỹ thủy lợi

Nhiệm vụ:

Điện thoại :

Email :

 1. Kiểm soát viên : 1 người
Bà : Mai Thị Huyền                                                                         

Trình độ: Đại học – Học viện Ngân hàng

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp và

chính sách phát triển kinh tế – Sở Tài chính Thanh Hóa

Nhiệm vụ: Kiểm soát viên

Điện thoại :

Email :

 1. Kế toán trưởng : 1 người
Ông : Trịnh Đình Hợp                                                                              

Trình độ: Cử nhân kế toán

Nhiệm vụ:

Điện thoại :

Email :

 

– Các phòng ban tham mưu giúp việc gồm 3 phòng ;

 1. Phòng Tổ chức – Hành chính
 2. Phòng Kế hoạch – Quản lý tưới tiêu
 3. Phòng Kỹ thuật – Quản lý công trình
 4. Phòng Tài chính – Kế toán

– Các đơn vị trực thuộc Công ty gồm: 4 đơn vị

 1. Chi nhánh thuỷ nông Ngọc Lặc
 2. Chi nhánh thủy nông tả Thọ Xuân
 3. Chi nhánh thuỷ nông Yên Định
 4. Chi nhánh thuỷ nông tả Thiệu Hóa
 5. Chi nhánh thuỷ nông Vĩnh Lộc

– Tổng số lao động toàn Công ty có                  :  373 người

Trong đó :- Đại học và trên đại học có             :    65 người

– Cao đẳng, trung cấp có                   :    26 người

– Công nhân KT và lao động khác có :  282 người

Trong Công ty có :

– 1 Đảng bộ và 4 chi bộ cơ sở gồm 164 đảng viên.

– 1 Tổ chức công đoàn cơ sở

– 3 Tổ chức Hội cựu chiến binh

– 5 Chi đoàn Thanh niên

– 1 Ban nữ công gồm  119 chị em